De personuppgifter som du lämnar till Sporthyra i Norden AB (i policyn benämnd Sporthyra.se) hanteras med största respekt. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU.

Sporthyra.se medverkar ej till att skicka s.k. SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation som du initierat, även övrig information såsom nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande på Sporthyra.se.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss samt de partners vi använder för att kunna genomföra köpet.
Exempel på partners är Paypal och Handelsbanken Finans.

Som Sporthyrakund kan du begära:
– utdrag av registrerade uppgifter.
– att registrerade uppgifter ändras.
– att registrerade uppgifter raderas.