Sporthyra_Stöldrabatt

Stöldrabatt

Skidstölder blir allt vanligare både i Sverige och utomlands. Om du får utrustningen stulen så reducerar vi ditt återbetalningsbelopp och vi täcker också din ersättningshyra på skidorten med upp till 1000 kr.

Beskrivning

Varför stöldrabatt?
Om din hyrutrustning blir stulen så täcks stölden normalt av ditt hemförsäkringsbolag med en självrisk om 1.500 kr. När du hyr alpin-, längdskidor, snowboard eller skridskor hos Sporthyra är utrustningen skyddad genom din hemförsäkring. Det innebär att du inte behöver teckna en separat försäkring för att skydda dig vid en eventuell stöld. Försäkringsbolagen tar dock ut en självrisk vilket reducerar det belopp som betalas ut till dig som hyrestagare när olyckan är framme. Om din utrustning blir stulen och om du har tecknat Sporthyras Stöldrabatt så debiterar vi dig med utrustningens begagnatpris och ger en reduktion om 1.500 kr. Stölden täcks av ditt försäkringsbolag och vi har täckt din kostnad för självrisken. Begagnatpriset för respektive utrustning finns på respektive utrustnings produktsida på Sporthyra.se.

Ersättningshyra
Sporthyra täcker ersättningshyra med upp till 1000 kr. Det innebär att du kan hyra ny utrustning på skidorten och Sporthyra står för din hyrkostnad. Spara kvittot.

Vid stöld – gör följande
1. Kontakta Sporthyras kundtjänst för att anmäla stölden via mail, info@sporthyra.se. Uppge namn, kundnummer samt vad som har blivit stulet. Vi skickar dig omgående de uppgifter som ditt försäkringsbolag vill veta om utrustningens pris, ålder, skick etc.
2. Anmäl stölden till Polisen och ditt hemförsäkringsbolag.
3. Hyr ny utrustning på skidorten som du befinner dig på. Om du har tecknat Sporthyras stöldrabatt täcker vi denna kostnad med upp till 1000 kr. Spara kvittot.
4. Efter hemkomst från din resa kontaktar du återigen Sporthyra för att ersätta den stulna utrustningen.

Notera: Sporthyras Stöldrabatt är inte en försäkring. Stöldrabatten är en tjänst som Sporthyra tillhandahåller som kunden kan teckna för att få en trevligare semestervistelse om utrustningen blir stulen. Tjänsten är momspliktig med 25%.

Allmänna Villkor
Stöldrabattens omfattning
– Stöldrabatten ger kunden rätt att dra av 1.500 kr på Sporthyras begagnatpris för produkten eller produktpaketet vid händelse av stöld.
Rabattförmånstagare
– Rabattförmånstagare är den fysiska person som anges som kund i Sporthyras hyresavtal.
Förutsättningar för Stöldrabattens giltighet
– Att kunden är registrerad av Sporthyra som Stöldrabattskund.
– Att kunden har Polisanmält stölden.
– Att stölden har ersatts av kundens hem/villa- eller fritidshusförsäkringsbolag.
Undantag
– Följder av krig, terrorism, upplopp, strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, avbrott i den allmänna samfärdseln, brand, explosion, epidemier, energibortfall, statliga beslut och myndighetsutövning eller annan liknande omständighet utom parternas kontroll fritar från ansvar enligt avtalet. Den part som avser att åberopa force majeure skall utom dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten att force majeure uppkommit, liksom om dess upphörande. Kostnader p.g.a. följdskador ersätts inte.
Aktsamhetskrav
– Kunden ska ha visat normal aktsamhet i samband med stölden.
Stöldanmälan och utredning
– Görs till: Sporthyra i Norden AB, info@sporthyra.se. Kunden ansvarar för kontakt med Polis och eget försäkringsbolag.
Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som kunden lämnar till Sporthyra i Norden AB hanteras med största respekt. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU.

Additional information

Villkor

, , , , , , , ,